Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ

ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG ORTHO-K

Kính tiếp xúc Ortho-k dùng để điều trị các tật khúc xạ như cận thị, loạn thị, viễn thị, lão thị. Khi mắt có sự bất thường vì các thành phần quang học (như trục nhãn cầu, giác mạc, thủy tinh thể…) làm ánh sáng đi vào mắt qua các thành phần này không hiện đúng trên võng mạc, khi đó mắt ta sẽ nhìn vật sẽ bị nhòe mờ hay nói cách khác mắt lúc này bị tật khúc xạ.Các phương pháp điều trị tật khúc xạ hiện nay: đeo kính gọng, kính tiếp xúc mềm (vào ban ngày), kính tiếp xúc cứng (vào ban đêm), hoặc phẫu thuật tật khúc xạ (chỉ thực hiện đối với người trên 18 tuổi, độ khúc xạ ổn định trong 6 tháng).

ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG LASIK

LASIK còn gọi là Laser-Assisted in situ Keratomileusis thường được xem như phẫu thuật hay điều chỉnh thị giác bằng Laser, là một dạng phẫu thuật khúc xạ nhằm điều chỉnh các loại tật khúc xạ như Cận thị, Viễn thị, Loạn thị và gần đây là Lão thị. Phẫu thuật LASIK thường được các Bác sĩ Nhãn khoa thực hiện bằng Dao vi phẫu và một loại Laser để điều chỉnh hình dáng của Giác mạc mắt nhằm cải thiện thị lực. Đối với hầu hết bệnh nhân thì LASIK mang đến cho họ một giải pháp lâu dài hơn là kính gọng hay kính áp tròng.